top of page

Apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej

Apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej zrodził się w 1950 r. w Ruchu Szensztackim w

Brazylii. W sanktuariach szensztackich Maryja czczona jest jako Matka Trzykroć

Przedziwna. Imię Przedziwna znajdujemy w Litanii Loretańskiej. A Trzykroć Przedziwna

oznacza stosunek Maryi do Trójcy św.:
    • wobec Boga Ojca Maryja jest Córką,
    • wobec Jezusa – Matką,
    • wobec Ducha Świętego – Oblubienicą.
 

W Europie Apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej zaczął się bardzo dynamicznie

rozwijać od 1997 r. jako odpowiedź na wezwanie Jana Pawła II do zaangażowania

się w dzieło nowej ewangelizacji i przygotowanie do Jubileuszu 2000-lecia

chrześcijaństwa.  Celem Apostolatu jest nowa ewangelizacja z Maryją:
    • kształtowanie osobistej więzi z Jezusem i z Maryją
    • ożywienie i umocnienie modlitwy rodzinnej
    • budzenie ducha apostolskiego
 

Obraz Matki Trzykroć Przedziwnej nawiedza co miesiąc stały krąg rodzin. W domu danej rodziny obraz jest ustawiony na godnym miejscu, otoczony kwiatami i zapalonymi świecami. Wieczorem cała rodzina wspólnie się przy nim modli, a gdy rano wszyscy wychodzą do pracy, polecają Maryi rozpoczynający się dzień. Niektórzy, gdy przebywają dłużej np. w kuchni, bo przygotowują posiłek dla rodziny, zapraszają Maryję do kuchni. Gdy tata czy mama pomaga odrobić dziecku lekcje stawiają obraz Matki Bożej obok siebie na stoliku. Maryja zaproszona do rodziny, do osobistego, codziennego życia jej dzieci czyni małe i wielkie cuda. 
 

Osoba odpowiedzialna za krąg troszczy się, by obraz stale w tym kręgu peregrynował dlatego też sporządza listę osób należących do niego i stara się być z nimi w kontakcie. W każdym miesiącu członkowie kręgów spotykają się w parafii na Mszy świętej dziękując za opiekę i otrzymane łaski.
 

Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej możemy spotkać w 90 krajach świata. Kapliczka Matki Bożej dociera w każdym miesiącu do 7 milionów rodzin. W Polsce inicjatywa obejmuje rodziny i pojedyncze osoby w 1 100 kręgach.
 

Na terenie naszej parafii jest obecnie 5 kręgów Apostolatu w Dziechcińcu, Malcanowie i Pęclinie. Osoby pragnące zaprosić Maryję do swojego domu mogą skontaktować się z p. Hanną Ślefarską tel. 693-875-884. Zachęcamy do zakładania kręgów w innych miejscowościach.

O Apostolacie można przeczytać w artykule w "Gościu Niedzielnym".

bottom of page