top of page

Legion Maryi

Legion Maryi powstał w Irlandii w 1921 r, a założycielem był Frank Duff,

który pragnął, aby jak najwięcej ludzi poznało Matkę Najświętszą

– Pośredniczkę między nami i Bogiem.

W Polsce św. Maksymilian Maria Kolbe zainicjował w b. podobnym duchu

Rycerstwo Niepokalanej. Obydwa ruchy podbiły Europę, były apostolstwem

świeckich. Ich Patronką jest Maryja Niepokalana.

W Polsce przywołując etos rycerski, a w Irlandii dawnych legionów

rzymskich ma być armią legionistów i rycerzy Maryi, która zdobywa świat

dla swojego Syna, nie zbrojnie, lecz przez modlitwę i w służbie innym.

Ponieważ Chrystus nie ma:

- innych rąk poza Twoimi/Naszymi ofiarnymi rękoma do pomocy;
- innych nóg, jak tylko Twoje/Nasze, do prowadzenia ludzi Jego drogami;
- innego języka, jak tylko Twój/ Nasz, do powiedzenia Kocham Cię;
- innych pomocników poza Tobą/ Nami, aby prowadzić ludzi do domu Ojca.

Członkiem Legionu Maryi może być każdy wierzący, niezależnie od wieku

czy wykonywanej pracy. Tu konkretnie może dać innym świadectwo swojej

wiary służbą i modlitwą, pokazując, że Kościół to nie tylko hierarchia, lecz także wszyscy wierni.

Istnieją dwa rodzaje członkostwa w Legionie: członkowie czynni i pomocniczy. Ci pierwsi starają się otwierać na coraz szersze kręgi ludzi, szerzą cześć Maryi Niepokalanej, rozpowszechniają Cudowny Medalik w różnych środowiskach. Łączą modlitwę z pracą. Dla osób mobilnych reguła jest prosta – staramy się poświęcić 2 godz./tyg. bezinteresownie w parafii na rzecz innej osoby w potrzebie, nie będącej członkiem rodziny.

Natomiast członkowie pomocniczy włączają się na ile mogą i modlą się w intencji Kościoła, kapłanów i za rozwój ducha Legionu Maryi.

Duchowość Legionu oparta jest na naśladowaniu wiary i pokory Maryi, poddaniu się mocy działania Ducha św. Na zawierzeniu Pannie Najświętszej, z którą On działa nierozerwalnie. Przypomina o tym znak Legionu - Vexillum, które stawiamy obok figurki Matki Niepokalanie Poczętej na cotygodniowych spotkaniach. Całość wyraża myśl, że Duch Święty ma zdobyć świat przez Maryję i Jej dzieci. Opieramy się na "Traktacie o Prawdziwym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny" św. Ludwika Marii Grignion de Montfort i czytaniu wskazań z oficjalnego podręcznika. Formacji dopełniają m.in. wspólna modlitwa różańcowa i alokucja – zachęta do pracy w duchu Ewangelii, wygłaszana przez opiekuna duchowego. Zalecane jest też częste uczestnictwo w Eucharystii, modlitwa brewiarzowa, miesięczne spotkania grup LM z okolicznych parafii w kurii oraz coroczne rekolekcje.

Największą doroczną uroczystość tzw. Acies obchodzimy w święto Zwiastowania Pańskiego. Wtedy, w katedrze na uroczystej Mszy św. wszystkie grupy z naszej diecezji (jak i wszyscy członkowie ruchu na świecie) odnawiają przysięgę wierności swej Patronce mówiąc :

"Jestem całkowicie Twój, moja Królowo, moja Matko,

i wszystko co posiadam jest Twoje../…/

… / Ufam, że mnie dziś przyjmiesz i mną zadysponujesz

Oraz przemienisz moją słabość w siłę.”/…/

 

W naszej parafii Legion Maryi pw. Matki Bożej Królowej Rodzin powstał w 2007 r. Myśl zaszczepił ks. proboszcz Tadeusz Łakomiec, który ten ruch zakładał w Miedzeszynie, gdzie obecnie jest nasza Kuria. Od tego czasu mała grupa legionistów jest na każde zawołanie 😊

Pełnili dyżury w kiosku parafialnym, rozdawali Cudowny Medalik, raz w tygodniu odwiedzali lokalne domy opieki (np. ostatnie 8 lat- dom seniora Iwona), gdzie dzieląc się dobrym słowem, wspólnie z pensjonariuszami odmawiali różaniec i śpiewali wspólnie pieśni. Przekazywali też zgłaszane prośby i intencje mszy św. do ks. proboszcza. Pełnili dyżury przy Najświętszym Sakramencie. Przez kilka lat pomagali w organizacji Wigilii dla osób samotnych w sali parafialnej.

Podsumowanie - nasze odczucia są niezastąpione. Czujemy wdzięczność jak Pan Bóg nas przemienia. We wszystkich spotkaniach obie strony się poznają i ubogacają nawzajem. Osoby, które odwiedzamy są najczęściej starsze, samotne i chore, czekają na nasze odwiedziny, aby podzielić się swoimi problemami. Czasem jest to jedyny ich kontakt z drugim człowiekiem. Pojawia się radość, że nie są zapomniani, że Kościół pamięta. To doświadczenie jest bardzo życiodajne, jest błogosławieństwem.

Mamy różne doświadczenia i charyzmaty, praktykujemy wiarę na wielu polach codzienności. Jako parafianie, emeryci czy osoby jeszcze pracujące - tworzymy mieszankę wiekową i społeczną. Łączą nas wspólne cele, spotkania, modlitwa i miłość do Matki Bożej, która jak ufamy przeciwstawi się złu.

Pandemia wirusa COVID wstrzymała na ponad rok wszelkie grupowe spotkania.

Po długiej przerwie wznawiamy je niedługo i zapraszamy nowe osoby do Legionu Maryi.

Przyjdź śmiało.. czekamy na Ciebie.

ołtarzyk.jpg
baner na kongres.jpg
bottom of page