Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej

 św. Wojciech

Zabójstwo św. Wojciecha

Wykupienie ciała św. Wojciecha

 św. Roch