top of page

Caritas
 

PZ Caritas przy Parafii św. Wojciecha działa od 2005 roku. 

Główne cele pracy Parafialnego Zespołu Caritas:
· Współpraca z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Szkolnym Kołem Caritas i innymi

  organizacjami społecznymi.
· Pogłębianie znajomości nauki Chrystusa, głównie o Miłosierdziu Bożym.
· Uwrażliwianie parafian na różne obszary ludzkiej biedy: moralnej, duchowej

  i materialnej.
· Rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku oraz organizowanie

  pomocy.
· Dbałość o głębsze pojmowanie powszechności Kościoła poprzez kontakty i współpracę

  z osobami i organizacjami zajmującymi się misjami zagranicznymi.
· Uświetnianie uroczystości, rocznic i świąt kościelnych poprzez organizację opraw

  słowno-muzycznych oraz wystroju świątyni.
· Od listopada 2020 comiesięczna pierwszopiątkowa Adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. 15.00 – 18.00

 

Zadania cykliczne Parafialnego Zespołu Caritas:

 

WRZESIEŃ
· Pomoc dzieciom z rodzin ubogich godnie rozpocząć rok szkolny- zbiórka przyborów szkolnych.
· Pielgrzymka do Loretto. (poza pandemią)

PAŹDZIERNIK
· Czynny udział w modlitwie różańcowej.
· Organizacja Dnia Papieskiego – wystawa przestrzenna – „Myśli i słowa nadal aktualne”.
· Porządkowanie zapomnianych grobów.

LISTOPAD
· Przesłanie życzeń (przed pandemią odwiedzanie) pensjonariuszom Domów Opieki działającym na terenie naszej parafii – z okazji Dnia Seniora.

GRUDZIEŃ
· Dystrybucja świec Wigilijne Dzieło Pomocy
· Bożonarodzeniowa zbiórka żywności – paczki dla rodzin.
· Wigilia i życzenia świąteczne dla osób samotnych.

STYCZEŃ
· Organizacja spotkań opłatkowych. (W czasie pandemii przesłanie opłatków)
· Wspólne kolędowanie, wystawianie Jasełek.

LUTY
· Udział w obchodach Światowego Dnia Chorego – zamówienie i udział we Mszy św.

MARZEC
· Czynny udział w Drogach Krzyżowych.

KWIECIEŃ
· Kiermasz palm wielkanocnych.
· Akcja „Jałmużna Wielkopostna”

MAJ
· Czynny udział w Nabożeństwach Majowych
· Organizacja pielgrzymki do Gietrzwałdu (poza pandemią)

CZERWIEC
· Czynny udział w nabożeństwach Czerwcowych.

SIERPIEŃ
· Pielgrzymka do Częstochowy (poza pandemią)

Caritas_pl.jpg
bottom of page