top of page

Koła Żywego Różańca
 

W naszej parafii działa jedenaście Kół Żywego Różańca:

 • P.w. św. Tekli w Wiązownie,

 • P.w. św. Jana Pawła II w Wiązownie

 • P.w. św. Ojca Pio w Wiązownie

 • P.w. M.B. Gromnicznej w Radiówku

 • P.w. św. Faustyny w Malcanowie

 • P.w. św. Anny w Malcanowie

 • P.w. św. Moniki w Dziechcińcu

 • P.w. św. Katarzyny w Dziechcińcu

 • P.w. św. Ludwika w Dziechcińcu

 • P.w. św. Bernadetty

 • P.w. św. Romualda

Idea Żywego Różańca polega na rozważaniu każdego dnia wszystkich tajemnic różańca świętego w określonych przez krajowych opiekunów na każdy miesiąc intencjach.

Każde Koło liczy 20 członków, czyli tylu, ile jest tajemnic różańca świętego.

Każdy z członków rozważa każdego dnia, przez cały miesiąc jedną i tę samą tajemnicę. Wymiana tajemnic dokonuje się z początkiem każdego miesiąca podczas odbywanych w tym celu spotkań. Spotkaniom przewodniczy i tajemnice rozdziela osoba przewodniczącego zwana zelatorem lub zelatorką.

W każdą sobotę po mszy świętej wieczornej w kościele ma miejsce modlitwa różańcowa prowadzona przez zelatorów.W pierwszą niedzielę każdego miesiąca członkowie Żywego Różańca uczestniczą we mszy świętej odprawianej w ich intencji.

Comiesięczne spotkania członków Żywego Różańca z Wiązowny odbywają się po wspomnianej mszy świętej w Sali Caritas przy kościele. Bierze w nich udział ksiądz z tutejszej parafii.

bottom of page